Your search results

Disclaimer – Odricanje od odgovornosti

Pregledanjem sajta www.kampovizadecu.com (“Sajt” u nastavku teksta) i kompletnog sadržaja do kog možete doći na njemu ili putem njega, slažete se da u potpunosti prihvatate sve delove ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim njegovim delom, ovog momenta napustite sajt i nemojte više pristupati njegovom sadržaju.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u informativne i reklamne svrhe.
Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe informisanja i reklame.

Nema pravnih ni finansijskih saveta.
Svi sadržaji dati su na uvid u najboljoj nameri i autori sajta ni u kom slučaju ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete i propuste i ni u kom slučaju ne prihvataju odgovornost za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati kao posledica korišćenja informacija.

Preuzimate ličnu odgovornost.
Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore, akcije i rezultate – sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu ili putem njega i slažete se da koristite ličnu procenu i pažnju pre nego što primenite bilo koju ideju, sugestiju ili preporuku sa sajta ili putem njega za svoj posao, život ili porodicu.

Nema garancija.
Uloga autora sajta je da vam pruži podršku i pomoć u postizanju ciljeva pretrage i informacija, te se potpuno slažete da ne postoje granice u vezi sa konkretnim ishodom ili rezultatima koje možete očekivati od korišćenja informacija koje dobijate na ili putem sajta.

Preuzimanje rizika.
Kao i u svim situacijama, ponekad postoje nepoznati pojedinačni rizici i okolnosti koje mogu nastati korišćenjem sajta i koje mogu uticati na rezultate ili ih umanjiti. Shvatate i prihvatate da sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti autora i ostalih kreatora sadržaja.

Partnerski ugovori
S vremena na vreme autori sajta mogu da promovišu ili sarađujeu sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njihovim. U duhu transparentnosti, autori sajta žele da budete svesni da mogu postojati slučajevi kada promovišu programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamenu mogu dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autori sajta promovišu samo partnere čije programe, proizvode i/ili usluge poštuju. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od vas se još uvek zahteva da koristite sopstvenu procenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autori sajta na bilo koji način ne odgovaraju za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju može promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

Nema ličnog odobrenja autora sajta.
Sva literatura i veb adrese na sajtu sa informacijama, mišljenjima, savetima, programima, proizvodima ili uslugama bilo kog drugog pojedinca, firme ili entiteta ne predstavljaju zvanično odobrenje autora sajta. Autori sajta nisu odgovorni za sadržaje, priloge, email-ove, video zapise, društvene mreže, programe, proizvode i usluge bilo koje druge osobe, firme ili entiteta koji mogu biti povezani ili upućeni na ovaj sajt. Takođe, ako se adresa sajta pojavljuje na drugoj veb lokaciji, programu, proizvodu ili uslugama nekog drugog pojedinca, ona ne predstavlja zvanično odobrenje autora sajta za njihovo poslovanje ili veb sajt.

Greške i propusti
Iako se ulažu svi napori kako bi se osigurala tačnost informacija koje se dele na sajtu ili putem njega, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autori sajta nisu odgovorni za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavljaju na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. S obzirom na to da se naučne, tehnološke i poslovne prakse stalno razvijaju, slažete se da autori sajta nisu odgovorni za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta www.kampovizadecu.com slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.

Compare Listings