Your search results

SREMSKI OKRUG

Posted by kampovi2019 on July 2, 2019
| 0

Sremski okrug se nalazi u severnom delu Republike Srbije, a u jugozapadnom delu Autonomne pokrajine Vojvodine. Ime je dobio po geografskoj oblasti Srem, čiji se najveći deo nalazi u granicama okruga. Okrug zahvata i mali deo oblasti Mačve. Sedište okruga je u gradu Sremska Mitrovica.

U Sremskom okrugu postoji ukupno 8 opština sa 110 naselja. Sremski okrug obuhvata opštine: Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Sremski Karlovci, Ruma, Stara Pazova i Pećinci.

Srem je geografski region u Panonskoj niziji između reke Dunav, na severu i istoku, kao i reke Save do ušća u Dunav, na jugu. Tokovi ovih dveju reku po mnogo čemu određuju zanimljivu i specifičnu osobenost ove regije, čija plodna ravnica i pitome padine Fruške gore privlače ljude od najstarijih vremena. Prirodne karakteristike ovog podneblja, kao i bogata kulturno-istorijska prošlost su glavni aduti Srema kao predela neiscrpnih lepota.

Sremski okrug proteže se na površini od 3.486 km2. Na ovom području živi 311.053  stanovnika (prema popisu 2011. godine), odnosno  16,23 % od ukupnog stanovništva Vojvodine, a 4,37 % od ukupnog stanovništva Republike Srbije. Okrug ima odličan geografski i strateški položaj obzirom da se nalazi na dva Panevropska koridora VII (koridor Dunava u dužini od 45 km) i koridor X iz dva pravca (Autoput Beograd – Zagreb 72 km i Autoput Beograd – Novi Sad 38 km). Prema nacrtu budućeg prostornog plana Republike Srbije deo Sremskog okruga pripada MEGA zoni razvoja, što znači da region Srema pripada  centralnom području razvoja Republike Srbije, povoljno za dalji ekonomski razvoj, razvoj infrastrukture i dalje privlačenje investicija. Ovo područje u poslednjih nekoliko godina doživelo ekspanziju u pogledu privlačenja investicija i stavljanja slobodnog prostora u funkciju radnih zona poput opština Inđija, Stara Pazova i Pećinci. Komparativna prednost je izuzetno kvalitetno poljoprivredno zemljište i intenzivna poljoprivreda kao tradicionalno zastupljena razvojna grana.

RAZGLEDANJE

 • Patrijaršijski dvor, Saborna crkva, Vidikovac i Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci
 • Obilazak Fruškogorskih manastira
 • Vizitorski centar Carska palata, Sremska Mitrovica
 • Žitni trg i pešačka zona grada Sremske Mitrovice
 • Zbirke muzeja Srema, Sremska Mitrovica
 • Postavka o istoriji Srema, Zavičajni muzej, Ruma
 • Galerija Save Šumanovića, Šid
 • Srpski muzej hleba, Pećinci

 FRUŠKOGORSKI MANASTIRI SVETE FRUŠKE GORE

Fruškogorski manastiri predstavljaju najveće kulturno blago ovog kraja. Najpoznatiji manastiri su Manastir Grgeteg iz 1471. godine i manastir Jazak iz 1522. godine. Manastir Krušedol je prava riznica slikarskih radova Vojvodine, a osnovan je 1514. godine kao zadužbina vladike Maksima Brankovića i njegove majke Angeline. U manastiru Novo Hopovo posebnu pažnju pobuđuje arhitektura hrama i njegov fresko-živopis. Vreme njegovog prvog zidanja nije poznato, ali se zna da je obnovljen 1756. godine. Od zapada ka istoku nalaze se manastiri:

Manastir Privina (Pribina) Glava

Manastir Divša (Đipša)

Manastir Kuveždin    

Manastir Petkovica   

Manastir Šišatovac

Manastir Bešenovo

Manastir Beočin

Manastir Mala Remeta

Manastir Jazak

Manastir Rakovac

Manastir Vrdnik

Manastir Staro Hopovo

Manastir Novo Hopovo

Manastir Grgeteg

Manastir Velika Remeta

Manastir Krušedol

Pogledajte više ovde

AKTIVNI ODMOR I OPUŠTANJE

 • Plovidba Dunavom
 • Obilazak brojnih vinskih podruma – istraživanje vinskih puteva Srema
 • Obilazak dunavskih čardi i salaša
 • Vožnja biciklom rutom Eurovelo 6
 • Kupanje na Savi u Sremskoj Mitrovici
 • Pešačenje ili džip-tura po Fruškoj gori
 • Planinarenje i vožnja biciklom po stazama Nacionalnog parka Fruška gora
 • Eko izlet na Krčedinsku adu
 • Eko izlet u zaštićenom staništu »Bara Trskovača« u Platičevu
 • Spa vikend u banji Vrdnik
 • Birdwatching i kanuing u rezervatu prirode Obedska bara
 • Plovidba Zasavicom i birdwatching
 • Lov u šumama Morovića
 • Wellness vikend na Borkovačkom jezeru

MANIFESTACIJE I DOGAĐAJI

 • Karlovačka berba grožđa, Sremski Karlovci
 • Festival kuglofa, Sremski Karlovci
 • Pudarski dani, Irig
 • Rumski vašar, Ruma
 • Festival besedništva, Sremska Mitrovica
 • Sremska kobasicijada, Šid
 • Scena fest, Inđija

 ZANIMLJIVOSTI

– Ispod današnje Sremske Mitrovice, nekada antičkog Sirmijuma, nalazi se jedini neiskopani rimski hipodrom na svetu, sagrađen početkom 4. veka carskim ukazom cara Konstantina, ili cara Licinija. Ogromna građevina dužine oko 450-500m i širine 150m nalazi se u ostacima oko 4m ispod nivoa današnje Mitrovice i prostire u širokom prostoru od tzv. jalijskih bara na jugoistoku do zgrade današnjeg SUP-a na severozapadu, tangirajući prostor Carske palate za koju je bila funkcionalno vezana. Sirmijumski hipodrom smatra se najvećom (!) građevinom rimske antičke arhitekture van Italije. Postojanje ovakve strukture (tačnije visokih tribina hipodroma) uticalo je na formiranje zanimljive terenske slike tog dela grada koja podseća na dugačku ”dolinu”, gde je najniža tačka današnja Masarikova ulica, a zatim se teren ”penje” u pravcu juga (put prema Savi) i severa (put prema gradskoj Gimnaziji). Ono što je jedino sigurno, svaki pokušaj iskopavanja celine, ili dela hipodroma za posledicu bi imao rušenje postojećih gradskih struktura, gde su neke stare i po 100 i više godina i smatraju se zaštićenim objektima kulture.

– Najstarija otkrivena hrišćanska crkva u našoj zemlji (danas konzervirana u ostacima) nalazi se u nekadašnjem Sirmijumu.

– U vreme najvećeg uspona Sirmijuma, postojao je savršen sistem vodovoda (10m visoki akvadukti) koji je grad snabdevao pijaćom vodom sa fruškogorskih izvora. Akvedukt se od izvora Vranjaš, u podnožju Fruške gore, do Sirmijuma prostirao u dužini od oko 14 kilometara. Trasa i ostaci akvedukta prate danas centralnu osu grada, tj. ulice Fruškogorsku i Kralja Petra I. Pad terena prema Savi omogućio je i nesmetan tok kanalizacije prema reci. Kanali za odvođenje takođe su bili veoma uspešno rešeni, po uzoru na velike gradove, Rim pre svih. Ostaci akvadukta bili su očuvani sve do 1908. godine, kada je gradski magistrat doneo odluku da se poruše, a materijal ugradi u put za Manđelos. Tom prilikom je čuveni mitrovački učitelj i arheolog Ignjat Jung, iz protesta, napustio grad i porodicu i nestao u nepoznatom pravcu, a sudbina mu se ni danas ne zna.

– Na Fruškoj gori postoji 16 pravoslavnih manastira nastalih od 15. do 18. veka. Zato se taj prostor naziva Severna Sveta gora. Svaki manastir je riznica koja svedoči o preporodu Srba u kasnom srednjem veku.

– Sava Šumanović je veliki srpski slikar prve polovine 20. veka. Mladost i poslednje godine svog života proveo je u Šidu. Divio se pejzažima i svetlosti ravnice i naslikao ih je u snažnom koloritu.

– Srednjovekovni britanski običaj okupljanja plemića za okruglim stolom je u istoriji svetske diplomatije po prvi put primenjen upravo u Sremskim Karlovcima gde je, u Kapeli Gospe od mira, nakon dugih pregovora zaraćenih strana 1699.godine potpisan Karlovački mir.

– Bermet, desertno vino spravljeno sa lekovitim travama, zaštitni je znak Sremskih Karlovaca. Bečki dvor je karlovačke vinogradare zbog kvaliteta ovdašnjih vina oslobađao vojne obaveze.

– Preplitanjem tokova Save i Dunava nastala je Zasavica, danas specijalni rezervat prirode. Zasavica je carstvo ptica močvarica i starih rasa domaćih životinja. Zaštitni znak rezervata je retka riba umbra, poznata kao »pas koji pliva«.

 INFO

izvori: Wikipedia, www.rrasrem.rs, www.srbija.travel, www.serbia.com

 

Compare Listings